Nyheter från ME-föreningen

i kronologisk ordning:

2009-03-27 Vi med ME begär att 40 års förlorad biomedicinsk forskning återgäldas

2009-05-12 12 maj, Internationella ME-dagen (2009)

2010-05-12 12 maj, Internationella ME-dagen (2010)

2011-05-12 12 maj Internationella ME-dagen (2011)

2011-10-20 Botemedel emot Myalgisk Encefalomyelit? (rituximab)

2012-04-08 Rester av medeltid inom svensk sjukvård (PDF-version här)

2012-04-08 Remains of medieval in Swedish health care

2012-05-07 Botemedel på väg för den svåra neuroimmuna sjukdomen ME? (rituximab)

2012-05-12 12 maj Internationella ME-dagen 20 år 2012

2012-11-16 Antikroppar emot Epstein-Barr virus dUTPase och DNA Polymeras hos en delmängd av ME/CFS-patienter

Skrivelser

i kronologisk ordning:

2009-07-05 Kommentar till Anders Lundins artikel i Läkartidningen: "Kroniskt trötthetssyndrom – en användbar diagnos?"

2010-09-06 Val 2010. Frågor till politiska partier.

2011-12-12 "Kommentar till diskussionen på Landstingsfullmäktige om ME/CFS" · till Stockholms läns landsting

2012-09-17 till Norges hälso- och sjukvårdsminister: "Rituximab fas 3 klinisk studie för myalgisk encefalomyelit"

2012-10-06 "Behåll Gottfries Clinic och ge dem riksansvar!" · Namninsamling

2012-10-07 "Behåll Gottfries Clinic och ge dem riksansvar!" · till Västra Götalandsregionen och Regeringen.

2012-10-12 "Rituximab fas 3 klinisk studie för myalgisk encefalomyelit" · till socialminister Göran Hägglund

2013-01-14 "Synpunkter på beslut som berör vårdavtalet med Gottfries Clinic" · till Västra Götalandsregionen

2013-03-25 "Önskemål vid upphandling av vård för ME-patienter" · till Västra Götalandsregionen

2013-05-30 "Önskemål vid upphandling av vård för ME-patienter" videoföredragning för Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen (videoföredragning) (transparanger)

2013-06-27 "Några kompletterande kommentarer" · till Stockholms läns landsting

2013-06-27 "Några kommentarer kring diagnos, klinik och forskning" · till Stockholms läns landsting

2013-07-10 "Åtta förlorade år?" · till socialminister Göran Hägglund

2015-11-10 "ME-föreningen önskar läkare med tillräcklig kunskap" · till politiker inom Västra Götalandsregionen

2016-10-19 "Angående upphandling av vård för ME-patienter" · till Västra Götalandsregionen

2016-10-20 "Liten lektion i logik för Västra Götalandsregionen" · till Västra Götalandsregionen

2016-10-23 "Önskemål till VGR angående ME-klinik" · till Västra Götalandsregionen

2016-10-24 "Pressmeddelande angående ME-klinik"

Fler skrivelser från ME-föreningen

ME-föreningen på Facebook

Forskningsnyheter på MEF-forum

Tillbaka till toppen

Copyright © ME-föreningen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS