Länkar

Information på svenska

Kanadadefinitionen 2003

Ramsays Definition av Myalgisk Encefalomyelit

Den endemiska formen av ME, Melvin Ramsay, 1986 (engelska/svenska)

ME-CFS information sajt av Kasper

Immunstörningar kan förklara kroniskt trötthetssyndrom Gottfries, Matousek, Zachrisson, Läkartidningen 2009

Information på norska

Böcker och skrifter av Sidsel Kreyberg

Information på engelska

Internationella konsensus-kriterierna 2011

Internationella koncensus-kriterierna 2011 - introduktion för läkare

Kanadadokumentet - en översikt

Kanadadokumentet "Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols"

Information på andra språk

Spanska. Encefalomielitis Miálgica: Criterios de Consenso Internacional (2011)

Spanska. Visión General del Documento Canadiense de Consenso (2003)

Franska. Abrégé du Consensus canadien

Översikt över kanadadokumentet på engelska, franska, spanska, tyska, italienska och holländska

ME-kliniker

Gottfries Clinic, Mölndal, Göteborg

Gotahälsan ME mottagning, Mjölby, Östergötland

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus, Norge

Dr. Derek Enlander, New York city, USA

Chronic Fatigue & Immune Disorders Research and Treatment Center, Nancy Klimas, Miami, Florida, USA

EVMED Research, John Chia, nära Los Angeles, USA

Immundefekt Ambulanz, Chronisches Erschöpfungs Syndrom (CFS), Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland

Encefalomielitis Miálgica (EM), Institut Ferran de Reumatologia, Barcelona, Spanien

Chronic Fatigue Service (CFS), Dr Amolak Bansal, St Helier and Sutton hospitals, suburb south of London, Förenade Kugariket

Peter Rowe, M.D, pediatrician specialised in ME/CFS, Johns Hopkins Children’s Center, Baltimore, Maryland, USA

ME forskning

ME Research UK (MERUK)

The Whittemore Peterson Institute for Neuro Immune Disease

Alison Hunter Memorial Foundation, Australien

Simmaron Research, Daniel L. Peterson, Incline Village, Nevada, USA

Treatment Center for Chronic Fatigue Syndrome, A. Martin Lerner, nära Detroit, Michigan, USA

HHV-6 Foundation, California, USA

Enterovirus Foundation, John Chia, San Francisco, Californien, USA

NEI Center, Neuro-endocrine-immune center, nära Miami, Florida, USA

Open Medicine Foundation, California, USA

Open Medicine institute, California, USA

ME organisationer

National ME/FM Action Network, Kanada

ME/CFS Australia (SA) Inc

IACFS/ME, The International Association for CFS/ME, USA

INVEST in ME, United Kingdom

25% M.E. group, United Kingdom

ME Action UK

The ME Association, United Kingdom

Tymes Trust, The young ME sufferers trust, United Kingdom

AYME, Association for young people with ME, United Kingdom

I.M.E.T, Irish M.E. Trust

Co-Cure ME/CFS & Fibromyalgia Information Exchange forum

Phoenix Rising, informationsportal, USA

Health Rising, informationsportal av lekman Cort Johnson, USA

CFS KnowledgeCenter, baserat i Florida

ME-CFS Community, baserat i Florida men medlemmar från hela världen

Tillbaka till toppen

Copyright © ME-föreningen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS