Länkar

Information på svenska

Webbplats med information om ME/CFS: handledningar, diagnoskriterier, kliniker i Sverige, information om sjukdomen, forskningsorganisationer, diskussionsforum, mm.

Kanadadefinitionen 2003

Ramsays Definition av Myalgisk Encefalomyelit

Den endemiska formen av ME, Melvin Ramsay, 1986 (engelska/svenska)

Immunstörningar kan förklara kroniskt trötthetssyndrom Gottfries, Matousek, Zachrisson, Läkartidningen 2009

Information på engelska

Internationella konsensus-kriterierna 2011

Internationella koncensus-kriterierna 2011 - introduktion för läkare

Kanadadokumentet - en översikt

Kanadadokumentet "Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols"

Tillbaka till toppen

Copyright © ME-föreningen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS