ME-föreningen

— föreningen för Myalgisk Encefalomyelit

2010-05-12, ME-föreningen, me-foreningen.se

 

 

 

Internationella ME-dagen 12 maj12 maj
Internationella
ME-dagen

 

Myalgisk Encefalomyelit (ME) är en svårt invalidiserande neuroimmun sjukdom.

Fler vuxna kvinnor än vuxna män insjuknar i ME. Däremot så är könsfördelningen lika bland ungdomar.

Den internationella ME-dagen uppmärksammas årligen för att sprida kunskap om ME. I detta meddelande presenteras några nyheter från ME-sfären, några vanliga problem som ME-drabbade har, och lite historia.

 

Länk till information om sjukdomen

 

Blodbanker kontaminerade av retrovirus?

Observera: Det som står i detta avsnitt gäller inte längre. Efter ytterligare studier visade sig XMRV bero på laboratoriesmitta. Provrör hade smittats med XMRV. Själva viruset XMRV uppkom då humana cancerceller odlades i råttor. Vid något tillfälle tog de humana cancercellerna upp delar från två typer av murina virus som kombinerades till ett nytt virus — XMRV. Detta artificiella virus visade sig ha mycket stor förökningspotential. Det kunde oväntat smitta till andra cellkulturer. Odlingsvätskor från sådana kontaminerade cellkulturer kunde också ge spår av XMRV på bänkytor och i pipetter. När man använde superkänsliga PCR metoder kunde även patientprover bli positiva. En andel av ME-patientproverna blev positiva på det viset.

OBSOLET

Exempel på retrovirus är HIV,  HTLV och XMRV.

I Kanada har hälso- och sjukvårdsmyndigheten beslutat att bloddonationer från ME-patienter inte skall accepteras sedan det är osäkert ifall blodet t.ex. kan innehålla retroviruset XMRV [1]. I Nya Zeeland är de inne på samma väg [2].

I den generella populationen kan prevalensen av XMRV vara runt 1-4% [5,6] och det kan vara möjligt att det finns anledning att screena blodbankerna för att undvika smitta.

Retroviruset XMRV upptäcktes 2006. Viruset förökar sig i flera vävnader, men kronisk infektion verkar vara begränsad till CD4+ T-celler (T‑hjälpar celler, en typ av lymfocyter) i mjälte, lymfvävnader, lymfkörtlar, mage och tarmar, samt i fortplantningsorgan såsom prostata, testiklar, äggstockar, vagina och livmoderhals [3]. Apor (makaker) som injiceras med XMRV insjuknar i infektion inom 4-10 dagar och infektionen blir varaktig. Man tror att XMRV sprids genom blod och sperma.

Franska forskare har presenterat att vissa retrovirus (bland annat XMRV) har förmågan att gömma sig för immunförsvaret [4]. Virusets hölje har förmågan att fästa sig vid de celler de skall infektera, men dessutom har de en immunosuppresiv förmåga som gör att immunförsvaret (såväl det adaptiva som medfödda) inte reagerar på virusen.

Retroviruset XMRV kanske kan orsaka problem vid användning av grisorgan vid organtransplantationer [7]. Grisarna kan ha retrovirus (porcine endogenous retroviruses, PERVs) som skulle kunna kombinera sig med XMRV. Därmed skulle nya virus kunna bildas.

Referenser

1.       Canada bans blood donations from people with history of chronic fatigue syndrome. Barbara Kermode-Scott. BMJ 2010;340:c1974. http://www.bmj.com/cgi/content/extract/340/apr09_2/c1974

2.       New Zealand's blood banks plan to reject donors with a record of chronic fatigue syndrome (CFS). Kent Atkinson - NZPA. April 21, 2010. http://www.stuff.co.nz/national/health/3607226/Chronic-fatigue-donors-face-rejection

3.       CROI: Secrets of Novel Retrovirus Unfolding. MedPage Today. February 21, 2010. http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/CROI/18610

4.       'Secret Weapon' of Retroviruses That Cause Cancer. ScienceDaily. Feb. 17, 2010. http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100215130341.htm

5.       Detection of an Infectious Retrovirus, XMRV, in Blood Cells of Patients with Chronic Fatigue Syndrome. Vincent C. Lombardi, et al. Science 23 October 2009: Vol. 326. no. 5952, pp. 585 - 589 http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1179052

6.       'The Prevalence of Xenotropic Murine Leukemia Virus-related Virus in Healthy Blood Donors in Japan'. Furuta RA, Miyazawa T, Sugiyama T, Kimura T, Hirayama F, et al. Cold Spring Harbor Retrovirus Symposium 2009

7.       Detection of a gammaretrovirus, XMRV, in the human population: Open questions and implications for xenotransplantation. Joachim Denner. Retrovirology 2010, 7:16. http://www.retrovirology.com/content/7/1/16

ME-drabbad fick hjälp att avsluta sitt liv

Etiska problem som kan uppstå med riktigt svårt ME-drabbade som varit sjuka under många år. Kay Gilderdale i England avlivade sin 31 år gamla dotter Lynn Gilderdale som varit sjuk sedan 14 års ålder [1]. Kay blev anklagad för mord men blev friad i domstol. Lynn matades via sond och fick morfin. Hon kunde ej resa sig från sängen. Hon längtade tillbaka till det liv hon berövades vid 14 års ålder. Hon längtade efter att cykla, simma, springa löpa segla. Hon hade gärna velat ha barn under sitt liv.

Lynn skrev [2]: "Föreställ dig att du levde i ett litet rum i en säng under 16 års tid sedan du var 14 år. Föreställ dig att du aldrig ha kysst någon ordentligt vid 30 års ålder. [...] Föreställ dig att inte kunna få ut dina spinnande tankar ut ur ditt huvud, på annat sätt än att sakta skriva e-post. [...] Föreställ dig att ej kunna vända dig själv i sängen eller röra dina ben."

Referenser

1.       I've seen patients paralysed, dying Aids victims, starving children... but I've never seen anyone as ill as Lynn. 09th December 2008, MailOnline. http://www.dailymail.co.uk/health/article-1093016/Ive-seen-patients-paralysed-dying-Aids-victims-starving-children--Ive-seen-ill-Lynn.html

2.       ME Essential, Magazine of The ME Association, Issue No 113, Spring 2010, sidan 5.

Tvångsomhändertagning av misstag

Det finns ME-drabbade barn i Sverige som råkat ut för traumat att bli tvångsomhändertagen av psykiatrin och där blivit plågade och kränkta, då psykiatrin av misstag trott att den ME-drabbade lider av en psykiatrisk sjukdom. För familjerna är det också ett trauma. Inga är dock beredda att gå ut publikt och berätta om detta i Sverige, men de finns.

En familj i USA är lättade efter att ha gått igenom en mycket jobbig period då deras son med ME var tvångsomhändertagen av de Sociala Myndigheterna som trodde det handlade om Münchausen by Proxy [1,2]. Föräldrarna fick efter mycket tårar, ansträngning och pengar till slut tillbaka vårdnaden om sin son.

Referenser

1.       Home for the holidays. Truce called in ongoing custody battle. By Nelda Holder in Vol. 16 / Iss. 24 on 01/06/2010 http://www.mountainx.com/news/2010/010610home_for_the_holidays

2.       Bringing Ryan Home™ is the heartbreaking story of Ryan's parents, Lisa and Rodney Baldwin, which began in the fall of 2003. http://www.bringingryanhome.com/

För sjuk för att få sjukersättning

Under det gångna året har många patienter med ME rapporterat att de har haft problem med Försäkringskassan. Orsaken är i mycket de nya sjukförsäkringsreglerna men också att handläggarna utsätter patienterna för orimliga krav.

Det finns handläggare som hotar patienter med att de blir av med sin sjukersättning ifall de tackar nej veckolånga utredningar eller till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion (ALI). Det kan handla om patienter som är svårt drabbade och inte fullt ut klarar av det dagliga livets aktiviteter (Activities of Daily Living, ADL), såsom att laga mat och duscha. Det blir ett Moment 22. Patienterna är helt i behov av 100% sjukskrivning, men eftersom de är för invalidiserade för att klara av att gå igenom utredningar eller arbetslivsintroduktioner, så konstaterar Försäkringskassans handläggare att de inte har rätt till sjukersättning eftersom de inte "ställer upp" på sådant de inte klarar av.

Patienter har levt under stor press under hela år för att få igenom sin ansökan för sjukersättning. Detta har varit en stor stressfaktor och tagit upp alla deras krafter. Krafter de redan inte har. När de tillslut fått igenom sin ansökan, i vissa fall via domstol, har det varit som en stor tyngd lyfts från deras axlar.

Så här berättar en patient om sina problem med Försäkringskassan: "Min läkare har ställt diagnosen ME och säger att hon kan skriva intyg till försäkringskassan, men att det egentligen inte är någon idé, eftersom de inte godtar diagnosen som skäl för sjukskrivning! Jag är nu avstängd från A-kassan då jag inte tog ett heltidsjobb som hästskötare och har inga inkomster."  Man kan ifrågasätta både läkaren och Försäkringskassan. Det är välkänt att ME kan ge de drabbade svår invaliditet och att det borde vara av betydelse vid bedömningen av arbetsförmågan ifall patienten lider av ME. ME finns sedan 1969 på WHO:s lista över sjukdomar och det är viktigt att statistiken för hur många som drabbas av ME är så korrekt som möjligt i Försäkringskassans statistik.

Hälso- och sjukvårdens resurser ej för alla

ME-patienter har ofta problem med att söka upp vården. De har mental dimma, kognitiva svårigheter och minnessvårigheter som gör att de har svårt att lämna en tydlig redogörelse vid sina kontakter med vården. De har också problem med att deras behandlande läkare oftast inte känner tills ens grundläggande saker om ME, vilket gör att många saker missförstås och blir onödigt krångliga. De kan sällan få några bra råd av sin läkare eftersom läkaren vet mycket lite om ME. Patienten önskar en läkare som baserar sin vård utifrån kunskap och erfarenhet, och inte på gissningar.

Många ME-drabbade klarar ej ta sig till sjukhuset ifall de blir akut sjuka. Istället för att ta sig till sjukhuset vid akut sjukdom, kan de vara så utmattade att de förblir hemma.

Patienter har mött läkare som är oförstående till att ME-patienter är överkänsliga emot ljus, beröring, ljud och födoämnen, samt att de saknar fysisk och mental kraft.

Det finns ME-patienter som aldrig får träffa en specialiserad ME-läkare. Det finns bara en klinik i Sverige och den kan inte alla resa till. Om man bor långt bort kanske man inte orkar med resan. De som är svårt drabbade klarar inte ta sig till kliniken själva trots att de bor i närheten. Önskemålet är att det finns minst en ME-kunnig läkare inom varje landsting och att hembesök görs ifall behov finns.

Det finns problem med remissregler i många landsting. En del landstinget har ingen överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen för Västra Götaland för att möjliggöra att patienten kan besöka Sveriges enda ME-mottagning (Gottfries Clinic, Mölndal). Andra landsting kräver en remiss från en specialist inom samma landsting, vilket kan krångla till det mer än nödvändigt eftersom det inte finns någon specialist inom landstingen att remittera ME-patienter.

Det är väsentligt att patienter med misstänkt ME får en ordentlig utredning för sjukdomar som kan sammanblandas med eller samexistera med ME. Att någon tar ansvaret att dessa utredningar utförs enligt alla konstens regler, verkar inte finnas, utan risken finns att patienter går med behandlingsbara sjukdomar utan att få diagnos eller adekvat vård.

Regering lam medan folk förlorar sina liv

Nuvarande regering (2006-2010) har ej gjort något under sin mandatperiod för att se till att en rättvis andel av forskningsresurserna går till biomedicinsk forskning kring ME och för att se till att ME-drabbade runt om i landet får en läkarkontakt som har tillräcklig kunskap och erfarenhet om ME.

Oppositionen har inte heller presenterat någon handlingsplan för hur de skulle ha agerat ifall de hade makten eller vad de tänker göra ifall de bildar regering efter nästa val.

Tanken om en allmänt finansierad hälso- och sjukvård, börjar fragmenteras i kanterna och frågan är ifall man inte kan ifrågasätta nuvarande situation där vissa sjukdomar inte får en rättvis resursfördelning samt att de utelämnas från de allmänna systemen såsom sjuk- och hälsovård och socialförsäkring. ME utesluts också från universitetsutbildningarna för läkare och sjuksköterskor.

En rättvis andel av forskningspengarna går inte till biomedicinsk forskning kring ME. Vad väntar man på? Att de med ME skall förlora hela återstoden av sina liv utan att någon seriös biomedicinsk forskning utförs? Problemet är bara att nya personer hela tiden drabbas av ME och som får leva ett icke-liv på grund av att man tidigare har försakat forskning. Varje ny drabbad får lida för tidigare försakelser.

Vetenskap kring postansträngningsmalaise

Postansträngningsmalaise (sjukdomskänsla efter ansträngning) är ett välkänt symtom vid ME. Vid en studie jämfördes 25 ME-drabbade kvinnor med 23 kontroller. De utförde ett intensivt pass på träningscykel, sedan följde man deras symtom under en vecka [1]. De flesta kontrollerna hade återhämtat sig efter 24 timmar och alla efter 48 timmar, men för alla utom en med ME tog det över 48 h att återhämta sig. En annan studie har lyckats koppla symtomsvårigheten vid postansträngningsmalaise till cytokin-aktiviteten [2]. Cytokiner är signalmolekyler som avges från celler i immunsystemet och som möjliggör kommunikation med andra celler i immunsystemet samt endokrina systemet och nervsystemet.

Referenser

1.       Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome. VanNess JM, Stevens SR, Bateman L, Stiles TL, Snell CR. J Womens Health (Larchmt). 2010 Feb;19(2):239-44. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20095909

2.       Severity of symptom flare after moderate exercise is linked to cytokine activity in chronic fatigue syndrome. White AT, Light AR, Hughen RW, Bateman L, Martins TB, Hill HR, Light KC. Psychophysiology. 2010 Mar 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20230500

Glimtar från historien

En översikt kring ME i endemisk och epidemisk form gjordes av Achesson 1959 [1]. I artikeln i American Journal Medicine gör Achesson en genomgripande översikt kring hur sjukdomen yttrade sig kliniskt, symtom, tecken och om laboratorieresultat. I början så trodde man att det var poliomyelit (poliovirus angriper hjärna och ryggmärg), men den kliniska bilden var icke-typisk för polio och man förstod att det handlade om något annat. Han beskriver 14 utbrott och 12 av dem har så lika epidemiologiska och kliniska likheter att det vid ett första ögonkastet verkar orsakas av samma eller samma grupp av utlösande faktor. Det första utbrottet som beskrivs är bland sjukhuspersonal på ett sjukhus i Los Angeles 1934.

Två läkare (Andrew Wallis och Melvin Ramsay) har beskrivit ME ingående sedan de stött på många patienter med ME vid epidemier i England 1955. [2,3].

I Sverige fick en del ME som svit efter Asiaten, en virus-epidemi som härjade 1958 och 1959. Den svenske läkaren Carl-Gerhard Gottfries stötte då på många patienter med ME.

Referenser

1.       The Clinical Syndrome Variously Called Benign Myalgic Encephalomyelitis, Iceland Disease and Epidemic Neuromyasthenia. Acheson ED. American Journal of Medicine 1959; 26: 569–95. Länk

2.       A. Melvin Ramsay. Myalgic Encephalomyelitis and Postviral Fatigue States: The Sage of Royal Free disease. 2nd edition, Gower Medical Publishing, London 1988. http://www.meassociation.org.uk/content/blogcategory/25/65/

3.       Wallis AL. An investigation into an unusual disease seen in epidemic and sporadic form in a general practice in Cumberland in 1955 and subsequent years. MD Thesis. University of Edinburgh, 1957.

Kroniskt trötthetssyndrom mindre specifikt

Termen kroniskt trötthetssyndrom (chronic fatigue syndrome, CFS) användes av en del synonymt med ME, men begreppet kroniskt trötthetssyndrom (CFS) är en mindre lyckad skapelse av CDC (Centers of Disease Control and Prevention) i USA. CFS har aldrig varit någon bra beskrivning av sjukdomen, dessutom omdefinieras CFS och blir allt mer luddigt. Inom forskningen används ofta CFS som begrepp, men det gäller att se upp med vilken av CFS-definitionerna som har använts samt hur man har valt ut patienter. Fler och fler börjar föredra att använda Kanadas definition från 2003 för ME/CFS vid forskning, eftersom den stämmer bättre. Dessutom är det egentligen fel att använda CDC:s definition för CFS då man skall studera ME, eftersom CFS-definitionen skapades efter grupper av utbrott som man trodde berodde på Epstein-Barr-virus [1]. CDC förtydligar på sin hemsida att ME har en annan definition där bland annat neurologiska och muskulära tecken ingår [2]. Om man skall vara helt korrekt, går det inte att använda kroniskt trötthetssyndrom och ME synonymt.

Referenser

1.       CDC citation: "The name myalgic encephalomyelitis (ME) was coined in the 1950s to clarify well-documented outbreaks of disease; however, ME is accompanied by neurologic and muscular signs and has a case definition distinct from that of CFS." http://www.cdc.gov/cfs/cme/wb3151/chapter1/overview.html

2.       Chronic fatigue syndrome: a working case definition. Holmes GP, Kaplan JE, Gantz NM, Komaroff AL, Schonberger LB, Straus SE et al. Ann Intern Med. 1988;108:387-389. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/2829679 och http://uk.geocities.com/me_not_cfs/Holmes_et_al_1988_1.html

ME-föreningen strävar efter mer forskning

ME-föreningen arbetar för att stöda forskning kring ME. Det går att stödja forskning genom att sätta in pengar på ME-föreningens biomedicinska forskningsfond. Medlen går till organisationer internationellt som stöder eller utför biomedicinsk forskning kring ME.

Länkar

ME-föreningen: me-foreningen.se

ME-fonden: me-foreningen.se/fonden.htm

Informationssida om ME: me-cfs.se

Gottfries mottagningen/Gottfries Clinic (har avtal med sjukvårdshuvudmannen för Västra Götaland): www.gottfriesclinic.com