ME-föreningen

Föreningen är till för att representera patienterna och ta tillvara på deras intresssen.

ME-föreningen arbetar för att personer med Myalgisk Encefalomyelit (ME) ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, samt för att biomedicinsk forskning skall accelereras.

Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör medlemmarna. Vi önskar att fler läkare med kunskap om ME finns tillgängliga på kliniker runt om i Sverige. Mer biomedicinsk forskning efterfrågas.

Medlemmarna har kontakt med varandra via internet i första hand. I princip alla föreningskontakter sker via internet.

Stöd av olika slag välkomnas. Det kan handla om praktiska saker, kompetens, utrustning, kontakter, voluntärer och ekonomiskt stöd. Föreningen drivs av ideella krafter.

English

This organization is located in Sweden, Europe, and its purpose is to be the voice of patients with Myalgic Encephalomyelitis (ME) and to accelerate biomedical research into ME. It has a research fund for international biomedical research into ME.

Kliniker

En bättre geografisk spridning och densitet av läkare som känner till ME behövs.

Kontakter och samarbete med kliniker som är intresserade att ta emot ME-patienter eftersökes.

Forskare

Kontakt och samarbete med forskare som är intresserade av att föra den biomedicinska forskningen kring ME framåt eftersökes.

Tillbaka till toppen

Copyright © ME-föreningen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS