ME-fonden

ME-fonden stödjer biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit (ME) i hela världen.

ME-fonden stödjer endast studier som väljer ut patienter enligt de internationella konsensus kriterierna (2011), Kanadadefinitionen (2003) eller Dr A. Melvin Ramsays beskrivning, även möjligtvis framtida jämställda, ekvivalenta eller striktare definitioner. Studier som väljer ut undergrupper av patienter som uppfyller ovan nämnda kriterier kan också stödjas.

CDC:s definition av kroniskt trötthetssyndrom (chronic fatigue syndrome) från 1994 (Fukuda) och från den så kallade empiriska definitionen av kroniskt trötthetssyndrom från 2005 (Reeves) anses ej vara tillräckligt strikta för att godkännas medel.

ME-fonden har som princip att en vetenskaplig bedömning skall göras innan beslut om medel kan fattas. Föresatsen är att experter med medicinsk och vetenskaplig utbildning, och som under lång tid (>10 år) följt ME-forskningen nära, ger ett skiftligt yttrande till den forskning som kan komma ifråga om stöd.

Inkomna medel kan vidarebefordras till seriösa organisationer internationellt för ME-forskning och som uppfyller kraven ovan för utlämmande av medel.

Så här donerar du

Donationen sätts in på följande konto i Swedbank. Glöm inte ange vem pengarna kommer ifrån, annars kan vi inte kolla ifall pengarna har hamnat rätt! Det går att t.ex. ange sitt telefonnummer som referens.

   • Clearingnummer: 8452 5 (hopskrivet: 84525)

   • Kontonummer: 914 326 123 9 (hopskrivet: 9143261239)

Rapportering om donation

För att veta att pengarna har hamnat rätt, vill vi gärna att du via mejl konfirmerar att du har gjort en donation via detta formulär.

Stadgar för ME-fonden

En arbetsversion (utkast) av ME-fondens stadgar finns här, men observera att det INTE är en slutgiltig version!

English

The biomedical research fund of ME-föreningen i Sweden supports biomedical research into myalgic encephalomyelitis (ME) in the whole world.

The fund only supports studies that select patients according to the international consensus criteria of 2011, the Canada definition of 2003, or Dr. A. Melvin Ramsay's description, but perhaps also future equivalent or more stringent definitions.

The CDC definition for chronic fatigue syndrome from 1994 (Fukuda) and the empiric definition for chronic fatigue syndrome from 2005 (Reeves) are not strict enough.

 

Tillbaka till toppen

Copyright © ME-föreningen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS