Föreningsbidrag

Många drabbade av myalgisk encefalomyelit (ME) lever på existensminimum, därför är medlemsavgiften satt låg, för att alla patienter skall ha möjlighet att bli medlem. Föreningen hoppas istället på att få in frivilliga bidrag.

Bidrag till föreningen efterfrågas för att kunna finansiera t.ex. uppstartandet av en ME-fond för bioedicinsk forskning. En sådan fond är ett vägmärke den svenska ME-historian. Ifall fonden skapas under 2009, kommer det ske på 40-årsdagen av att WHO lade till ME till sin lista på sjukdomar!

Bidraget sätts in på följande konto i Forex bank. Glöm inte ange vem pengarna kommer ifrån, annars kan vi inte kolla ifall pengarna har hamnat rätt! Det går att t.ex. ange sitt telefonnummer som referens.

   • Clearing nummer: 9420

   • Kontonummer: 479 1638

Bidragsanmälan

För att veta att pengarna har hamnat rätt, vill vi gärna att du via konfirmerar att du har gjort en inbetalning via detta formulär.

Tillbaka till toppen

Copyright © ME-föreningen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS