Bli medlem

ME-föreningen är en sammanslutning av fysiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. Föreningen har som ändamål att öka kunskapen om myalgisk encefalomyelit (ME) inom sjukvård och samhälle, stimulera till biomedicinsk forskning och försvara patient-medlemmarnas intressen. Föreningen har en ledare och en ledningsgrupp. Medlemmarna kan påverka genom att kontakta ledningen och genom att bidra i föreningsarbetet. Medlemmarna inbjuds till att ge synpunkter och bidrag till dokument och artiklar som föreningen skapar. Även de som är svårt drabbade har skall ha möjlighet att få sin röst hörd. Det finns ett arbetsforum där medlemmarna och ledningen kan utföra föreningsarbete och hålla diskussioner. Det finns ett forum (ME-forum) för medlemmarna där de kan utbyta erfarenheter med andra ME-drabbade och dess anhöriga. Föreningens arbete är tänkt att kunna skötas helt över internet, för att möjliggöra att även de många patienter som ej klarar av att resa kan påverka.

Kommunikation sker per internet (t.ex. mejl, hemsida och forum). Telefon och brev används normalt sätt inte, eftersom det är ofta är för krävande för de drabbade.

Medlemmar finns i kategorierna patienter, stödjande anhöriga, stödjande läkare och övriga stödjande. Patienterna måste uppfylla Internationella konsensus-kriterierna (2011), Kanada-definitionen (2003) eller beskrivningen av Dr. A. Melvin Ramsay. CDC:s definition av CFS från 1994 (Fukuda) eller från 2005 (Reeves) är ej tillräckliga för att bli patientmedlem.

För att minska på den administrativa bördan, tas inte medlemsavgift ut under en period. Däremot är donationer varmt välkomna till föreningen (bidrag).

Från och med 1 juni 2013 tas ingen medlemsavgift ut tillsvidare.

Medlemsanmälan

För att bli medlem fyller du i detta formulär.

Definitioner

Internationella konsensus-kriterierna 2011

Kanadadefinitionen 2003

Ramsays Definition av Myalgisk Encefalomyelit

 

Stadgar

Ett utkast på stadgar har skapats inför en eventuell framtida formalisering av föreningen som ideel allmännyttig förening, men i nuläget har vi inte tillräckligt med medlemmar som är starka nog att orka med ett sådant arbete. Klicka här

Tillbaka till toppen

Copyright © ME-föreningen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS