Historia

Den vetenskapliga historian för myalgisk encefalomyelit (ME) sträcker sig tillbaka till åtminstone 1934 då ME uppträdde i epidemisk form i Los Angeles beskriven av Gilliam [4]. Sedan dess har författare såsom Melvin Ramsay [1] som intresserat sig för ME sedan ett utbrott på the Royal Free Hospital i London 1955. Andra är doctor Andrew Wallis från Skottland som i sin uppsats 1957 beskrev en epidemi i Cumberland i Norra England 1955 [5]. Achesson gjorde 1959 en översiktsartikel över ME i epidemisk och endemisk form [6].

ME har sedan 1969 stått med i WHO:s klassifikation för sjukdomar (ICD) då benign myalgisk encefalomylelit introducerades som en neurologisk sjukdom i WHO ICD-8 (kod 323) [7]. Prefixet benign (godartad) hänsyftade till att det inte tog livet av sina offer liksom polio, men sjukdomen kan vara långt ifrån benign för de drabbade.


Referenser

1. Myalgic Encephalomyelitis and Postviral Fatigue States: The Sage of Royal Free disease, A. Melvin Ramsay, 2nd edition, Gower Medical Publishing, London 1988. ISBN: 0906923999 ISBN-13: 9780906923993 Säljes av ME Association UK

2. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols, Carruthers et al, ISBN 0-7890-2207-9, 2003. Länk

3. ME/CFS: A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners - An overview of the Canadian Consensus Document, Carrthers et al, 2005, ISBN 0-7890-227-9, Haworth Medical Press Inc. Länk

4. Gilliam AG. Epidemiological study of an epidemic diagnosed as poliomyelitis occurring among the personnel of the Los Angeles County General Hospital during the summer of 1934. Public Health Bulletin No. 240, April 1938.

5. Wallis AL. An investigation into an unusual disease seen in epidemic and sporadic form in a general practice in Cumberland in 1955 and subsequent years. MD Thesis. University of Edinburgh, 1957.

6. The Clinical Syndrome Variously Called Benign Myalgic Encephalomyelitis, Iceland Disease and Epidemic Neuromyasthenia. Acheson ED. American Journal of Medicine 1959; 26: 569–95. Länk

7. International Classification of Diseases, I, World Health Organization, 1969, pp. 158, (vol 2, pp. 173)

Tillbaka till toppen

Copyright © ME-föreningen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS