ME-föreningen

— föreningen för Myalgisk Encefalomyelit

2016-10-24  ME-föreningen

Pressmeddelande angående ME-klinik

I Västra Götalandsregionen (VGR) håller politikerna och tjänstemännen på att demontera ME-mottagningen Gottfries Clinic som funnits i Mölndal sedan 1998 och varit en nationell resurs. Upphandlingen är gjord i tron om att myalgisk encefalomyelit (ME) är medicinskt oförklarade symtom (MOS), som kan behandlas med psykiatrisk terapi, och kommer att förstöra vården för personer med ME.

VGR:s ändrade inriktning emot en psykiatrisering har inte vetenskapligt stöd. VGR:s agerande är oväntat och märkligt i en tid då forskningen blivit alltmer träffsäker i att identifiera biologiska avvikelser som förklarar symtomen (föreläsning på Stanford). Det kan till och med vara så att man är på väg att finna orsaken. Allt fler forskare tror att ME beror på autoimmunitet, emedan både biomedicinsk och klinisk forskning pekar på detta.

Gottfries Clinic har under långa tider varit den enda fungerande ME-kliniken i Sverige. VGR borde vårda detta arv bättre, istället för att totalsabotera kliniken.

Gottfrieskliniken vann upphandlingen, men vid kontraktsskrivning har villkor ändrats och lagts till i efterhand (2016-10-20). Men upphandlingsvillkoren var inte bra från början heller (2016-10-19). Helst skulle ME-föreningen vilja att hela upphandlingen gjordes om utifrån de önskemål som framförts (2016-10-23).

VGR har vid upphandlingen i efterhand infört villkor i kontraktet som inte fanns med i upphandlingsdokumenten, vilket bör strida emot reglerna hur en upphandling får gå till. Bland annat införde de krav på läkarkategorier som inte fanns tidigare. Från att tidigare haft kravet på att det skall finnas minst en läkare som är neurolog, reumatolog eller algolog, måste alla läkare vara från dessa kategorier. Gottfries Clinic har en läkare som tillhör en av dessa kategorier, men övriga fyra har andra specialiteter. Fyra av fem läkare måste alltså sluta, ifall de i efterhand införda kraven av VGR tillämpas. Eftersom det är mycket svårt att rekrytera läkare, blir det självklart helt omöjligt för kliniken att leva upp till de nya kraven.

Gottfries Clinic har just nu ett kontrakt som löper ut 1 januari 2017. Efter det datumet saknar kliniken finansiering, och måste läggas ned. Med tanke på tidsfrister vid uppsägning av hyresavtal för lokaler och uppsägning av personal, är det egentligen för sent för kliniken att kunna klara av att göra en kontrollerad avveckling med tanke på att endast två månader återstår.

Eftersom orsaken till att VGR nu gör så många negativa åtgärder beror på missuppfattningen att ME skulle bero på medicinskt oförklarade symtom (MOS), är det mycket viktigt att beslutsfattarna inom VGR deltar i ett vetenskapligt seminarium, men ME-föreningen har hittills inte fått någon respons från VGR kring detta, och det går naturligtvis inte att bjuda in internationella specialister och forskare att hålla föredragningar om det inte finns några åhörare. Hur VGR skall kunna ta ansvar för att vården baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet utan att ta del av vetenskap och forskning är oklart.

Utvecklingen i Stockholms läns landsting (SLL) har sett skakig ut under många år, men nu verkar SSL ha hittat rätt i och med öppnandet av ME-kliniken på Stora Sköndal. ME-föreningen hör mycket positiva reaktioner från patienter som varit på Stora Sköndals ME-klinik och besökt läkaren Per Julin. De erfarenheter som gjorts inom SLL på vägen (från misslyckade projekt till en välfungerande klinik) borde VGR lyssna till.

/ME-föreningen 2016-10-24