Nedanstående är kopplat till upphandlingen av vård för patienter med myalgisk encefalomyelit (ME) inom Västra Götalandsregionen.

Liten lektion i logik för Västra Götalandsregionen

Grundkunskaper

Låt oss att anta att vi har påståendena A, B, C och D som är påståenden som kan vara sanna eller falska. Låt oss anta att man har kravet att A är sant, då kan övriga påståenden antingen vara sanna eller falska. Låt oss ha kravet på att A och endast A är sant, då måste övriga påståenden vara falska.

Exempel 1

“Du måste handla hem två tomater.” — Betyder att du måste handla två tomater, men du får (gärna) handla andra varor.

Exempel 2

“Du måste handla hem två tomater, och endast två tomater.” — Betyder att du måste handla två tomater, men du får INTE köpa andra varor.

Exempel 3

Om man har kravet på att det skall finnas en neurolog, då får det även finnas andra läkare.

Exempel 4

Om man har kravet att det skall finnas en neurolog, och endast en neurolog, då får inga andra läkare finnas.

Betydelse

Ovanstående har stor betydelse vid utformande av kravspecifikationer där formuleringarna måste vara stringenta.

I kravspecifikationen för Upphandling avseende diagnostisering och behandling av Fibromyalgi, långvarig icke‑malign smärta och Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (HSNV 2016-00022, våren 2016), finns en lista på personalkategorier som skall finnas tillgängliga. Det finns inget i texten där som pekar på att personalkategorierna är begränsade till dessa kategorier.

Gottfries Clinic AB vann upphandlingen, men när kontrakt skulle skrivas nu i höst, ändrade VGR på förutsättningarna. De började då ställa kravet att endast de listade personalkategorierna får finnas, vilket i efterhand helt ändrar på förutsättningarna som fanns i upphandlingsdokumenten.

Eftersom förutsättningarna har ändrats i efterhand, tycker jag att det är självklart att en ny upphandling måste ske. Något annat vore en rättslig skandal! Tillsvidare bör VGR förlänga avtalet med Gottfries Clinic, helst två år så att VGR får tid på sig att delta i vetenskapligt seminarium om ME först, så att VGR kan uforma en upphandling som är till bättre nytta för patienterna, enligt ME-föreningens tidigare beskrivna önskemål.

 

Hälsningar, Kasper Ezelius, ME-föreningen