ME-föreningen

— föreningen för Myalgisk Encefalomyelit

2012-05-07  ME-föreningen

Botemedel på väg för den svåra neuroimmuna sjukdomen ME?

Som tidigare nämnt [1] forskar onkologerna Øystein Fluge och Olav Mella på Universitetet i Bergen i Norge kring behandling av myalgisk encefalomyelit (ME) med rituximab som tar död på B-lymfocyterna. På en konferens den 1 juni 2012 [7] kommer de att presentera sina data från sin utökade studie som nu pågått i 1½ år. I den utökade studien får 15 patienter behandling och 15 patienter placebo under första året. Under andra året får båda grupperna läkemedlet, dvs totalt har 30 patienter fått behandling med rituximab. Patienterna får rituximab med ett intervall på 3, 4 och 5 månader. Øystein Fluge och Olav Mella har som hypotes att ME är en autoimmun sjukdom.

De data som läckt ut [2,5] pekar på att patienterna blev signifikant bättre av behandlingen med rituximab, vilket får ses som en stor framgång. En tredjedel av patienterna blev dock inte bättre efter tolv månader, vilket gör att de nu vill prova etanercept [6] som är en hämmare av TNF-α (tumör nekros faktor-alfa). TNF en pro-inflammatorisk cytokin (signalmolekyl från immunsystemet) och är inblandat i t.ex. reumatoid artrit. Mer om onkologernas nya studie kan fås via länkar nedan [2,3,4,5].

ME-föreningen förväntar sig inte att det kommer att finnas ett botemedel som fungerar för alla med ME. Det finns mycket som tyder på att det finns undergrupper inom myalgisk encefalomyelit och man kan därför förvänta sig att behandlingen kan bli olika. Att så många som 2/3 tycks bli bättre av rituximab ses därför som ett resultat som är oerhört bra, och gör att man kan börja fundera om det kanske i slutändan ändå finns en gemensam nämnare för en stor grupp av patienterna. Är svaret autoimmunitet såsom Fluge och Mella tror?

ME-föreningen vill gärna se att man i Sverige startar kliniska studier för att se ifall norrmännens goda resultat med rituximab går att reproducera av oberoende forskarlag. Det är viktigt att ME forskningen går framåt. Det vore en revolution om det vore sant att 2/3 av ME-patienterna kan få ett väsentligt bättre liv av rituximab. ME-föreningen önskar att regering, landsting och universitet går samman för att organisera och finansiera biomedicinsk forskning kring myalgisk encefalomyelit.

ME är klassificerad som en neurologisk sjukdom av WHO sedan 1969. Sjukdomen kan vara av varierande svårighetsgrad. De svårast drabbade är totalt sängbundna och tolererar varken ljud, ljus eller beröring. ME är en av de mest invalidiserande sjukdomarna som finns. Sjukdomen drabbar oftare kvinnor än män. Före puberteten är könsfördelningen dock lika. Cirka 0,2-0,4% av befolkningen är drabbade av ME. En uppskattning är att minst 0,015% av befolkningen (1 500 personer i Sverige) insjuknar i ME varje år.

ME-föreningen vill framhålla vikten av att använda strikta kriterier där t.ex. "post-ansträngnings-malaise" (post-exertional malaise) ingår som obligatoriskt symtom. Senare forskning har konfirmerat att post-ansträngnings-malaise är ett karaktäristiskt symtom vid ME och är kopplat till fysiologiska avvikelser.

/ME-föreningen, 2012-05-07

 

Referenser

1. Botemedel emot Myalgisk Encefalomyelit?

2. Blogg: Norsk forskning: Behandling med TNF-hemmer Etanercept (Enbrel®) ved moderat og alvorlig kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) – en åpen prestudie

3. Protokoll. Etanercept (Enbrel©) ved moderat og alvorlig CFS/ME, inkludert for pasienter som ikke har respons etter B-lymfocyt deplesjon ved bruk av det monoklonale anti-CD20 antistoff rituximab

4. Forskningsprojektets godkännande av "Regionale komiteer for medisisk og helsefaglig forskningsetikk"

5. Forespørsel om deltakelse med informasjon

6. FASS: Enbrel© (etanercept)

7. Agenda för ME konferens i London 1 juni 2012

Copyright © ME-föreningen